60Національна стратегія у сфері прав людини передбачає забезпечення свободи редакційної політики, прозорості інформації стосовно власності і джерел фінансування засобів масової інформації, захист професійної діяльності та безпеку журналістів. Відповідну стратегію своїм указом від 25 серпня затвердив Президент України.

Так, у розділі “Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особистості” зазначено, що в Україні зменшено втручання держави в професійну діяльність журналістів, унормовано питання створення Суспільного телебачення і радіомовлення України та базові стандарти прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації, визначено нові засади функціонування системи вищої освіти, що грунтується на принципах автономії вищих навчальних закладів та академічної свободи учасників освітнього процесу. 

Водночас в стратегії вказуються проблеми, які потребують вирішення.

Серед таких проблем найбільш актуальними є надмірне державне регулювання інформаційних відносин; неналежний рівень захисту журналістів; державна пропаганда та обмеження на публічні висловлювання з окремих питань; вплив власників засобів масової інформації на формування редакційної політики; неналежна практика реалізації законодавства у сфері доступу до інформації, в тому числі публічної інформації; відсутність гарантованого доступу кожного до інформаційних ресурсів, зокрема до мережі Інтернет.

Реалізуючи стратегію, очікується:

  •     забезпечення належного функціонування суспільного мовлення;
  •     додержання принципів ідеологічної багатоманітності, впровадження інформаційна політика захисту і протидії інформаційній війні, недопущення мови ворожнечі;
  •     забезпечення свободи діяльності ЗМІ, що включає, зокрема, свободу редакційної політики, прозорість інформації стосовно власності і джерел фінансування засобів масової інформації, захист професійної діяльності та безпеку журналістів;
  •     реформування друкованих ЗМІ державної та комунальної форм власності, обмеження до необхідного мінімуму державного регулювання діяльності засобів масової інформації;
  •     розмежування діяльності офіційних друкованих видань державних органів, органів місцевого самоврядування та інших засобів масової інформації;
  •     гарантування права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, обмеження здійснення цих прав встановлюються виключно законом і є необхідними в демократичному суспільстві для забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
  •     уживання заходів щодо забезпечення надання інформації людям з інвалідністю у максимально доступній для них формі: створені умови для вільного розвитку особистості, зокрема, шляхом реформування системи освіти в Україні;
  •     забезпечення ефективного доступу до інформації, у тому числі публічної інформації;
  •     забезпечення системи гарантій доступу кожного до інформаційних ресурсів, зокрема до мережі Інтернет.

Підписуючи указ про відповідну стратегію, Президент доручив Кабінету Міністрів розробити із залученням представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних вітчизняних учених і міжнародних експертів та затвердити у тримісячний строк План дій щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.

Також уряд має щороку оприлюднювати до 1 листопада звіт про виконання Плану дій за поточний рік; проводити до 10 грудня публічного обговорення звіту про виконання Плану дій за поточний рік за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій та доопрацювання Плану дій з урахуванням результатів такого обговорення.